FRIDASDESIGN

med öga för detaljer

Homestyling

Hur mycket ökar mina chanser till en bra försäljning när jag gör en Homestyling?

Vår erfarenhet visar att ett stylat hem ger ett mervärde i form av att fler spekulanter kommer till visningarna, fler skriver upp sig på intresselistor samt att fler spekulanter går in i en budgivning. Detta gör att priset går upp mer än om man t.ex. visar bostaden tom eller oanpassad för försäljning/målgrupp. Det säger sig självt att en städad, iordninggjord produkt oavsett vad det är man säljer oftast genererar ett bättre pris.

 

Får jag igen den investering som jag lägger på Homestyling?

Vår erfarenhet visar att Homestyling väldigt många gånger är just en investering. Homestylade bostäder säljs allmänt till ett högre pris och oftast också snabbare. Detta beroende av att fler blir intresserade av att köpa bostaden. Många gånger är en snabb försäljning också viktig då säljaren redan har köpt en ny bostad.

 

Stämmer det att tjänsten är avdragsgill?

Precis som mäklararvodet är kostnaden för Homestaging avdragsgill och tas upp under ”Utgifter för avyttringen” på Skatteverkets blankett K6/K5. Detta fastställs i Skatteverkets ställningstaganden 8/05:
”Utgifter för homestaging inför en visning får normalt anses vara en avdragsgill försäljningsutgift vid kapitalvinstberäkningen till den del utgifterna avser: Konsultation och fotografering, Ommöblering, Lån/hyra av möbler, mattor, konst, gardiner etc. under visningen, Tillfällig magasinering av möbler och annat under visningen.”
För ytterligare information se: http://www.skatteverket.se

 

Är trädgården viktig?

Att fixa trädgården inför visningen är lika viktigt som att ha en inbjudande hall i en lägenhet. Trädgården ger spekulanten ett första intryck av bostaden och är därför viktig. Trädgårdsredskap, cyklar, oklippt gräsmatta, orensade rabatter ger ett slarvigt intryck som får spekulanten att tappa fokus på själva bostaden. Istället för att se sig själv i bostaden börjar spekulanten att leta fel både ute och inne.

 

Städ & Flytthjälp

I en stressad vardag kan det vara skönt med löpande städhjälp, så du kan förlänga din fritid. Eller låt oss hjälpa till vid flytten, både före och efter med hus och trädgård.

 

Magasinering

När du är mellan två boenden, eller av någon annan anledning behöver förvara dina tillhörigheter på ett säkert ställe, kan du låta oss ordna det.

 

Bygglovshandling

Allt som rör ditt boende kan vi hjälpa till med, även när det kommer till bygglovshandlingar – låt oss hjälpa dig att ta fram dina bygglovshandlingar!