K-HUS 11

Från förslagsskiss till slutbesiktning fick vi uppdraget att samordna detta projekt som totalentreprenör.  Arbetet omfattade renovering och inredning av ett kontor, ett personalrum och framsidan av byggnaden.